پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط نماز قصر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرایط قصر نماز

اعم

احکام سفر، شرایط نماز ( فقه )

اخص

استمرار قصد مسافت، خانه بدوش نبودن، رسیدن به حد ترخص، شغل نبودن سفر، عدم حرمت سفر، عدم زیادی سفر بر حضر، عدم قصد اقامت ده روز، عدم قصد قطع سفر، قصد مسافت، مسافت شرعی

وابسته

اتصال سیر، قصر نماز، مسافت شرعی، نماز قصر، نماز مسافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط نماز قصر به زیرصفحه شرایط نماز قصر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الخلاف جلد 1 : صفحه 580
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 136
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 247
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 510
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 193
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 471
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 338
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 358
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 134