پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طهارت، احکام نجاسات، شستن

اخص

شستن کمر بند متنجس، شستن محل گزیدگی سگ شکاری
به لحاظ مقدار آب:
شستن متنجس با آب قلیل، شستن متنجس با آب کثیر
به لحاظ نوع:
شستن ظرف متنجس، شستن غیر ظرف متنجس

وابسته

شرایط طهارت با آب، طهارت با آب، غساله، متنجس به ادرار شیرخوار، متنجس به ادرار غیر شیرخوار

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 164
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (126-127)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 192
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 373
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه (370-371)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 52، 150
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 19، 23، 40، 50، 51، 57، 137