پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شستن متنجس

وابسته

شستن متنجس با آب کثیر، متنجس به ادرار

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 370
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 11