پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، شنیدن

اخص

شنیدن تحقیقی قرائت، شنیدن تقدیری قرائت

وابسته

شک در شنیدن قرائت امام، قرائت ماموم با شنیدن قرائت، قرائت نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 600
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 106، 109
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 166
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 223
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 224
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 214
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (303-304)