پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، شهادت به عقود

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 437
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 150
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 172