پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، شهادت ( گواهی )

وابسته

کفر ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 224
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 132