پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت دشمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهادت خصم، شهادت عدو

اعم

شهادت ( گواهی )

اخص

شهادت دشمن دنیوی، شهادت دشمن دینی

وابسته

دشمن ( فقه )، شهادت دوست، شهادت علیه دشمن

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 134
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 248
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 61، 74
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 468
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 6، 11، 15، 89، 100، 216
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 153
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 119، 121
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 21، 22
 • مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 21، 22
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 364
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 24