پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت دشمن

وابسته

دشمن دینی، دشمنی دینی شاهد

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 428
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 119
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 94
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 191
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 179