پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، شهادت دو عادل

وابسته

شهادت یک عادل به وقت نماز، وقت نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 593
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 400