پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت ذمی

وابسته

شهادت ذمی برای ذمی، شهادت ذمی برای مسلمان، کافر حربی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 23