پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، شهادت ( گواهی )

اخص

شهادت دو مرد و چهار زن به زنا ( فقه )، شهادت سه مرد و دو زن بر زنا، شهادت یک مرد با دو زن، شهادت یک مرد با شش زن

وابسته

مرد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 446
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 386
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 173
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 351
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 258