پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت ( گواهی )

اخص

شهادت زوج ( فقه )
به لحاظ تعداد:
شهادت چهار مرد، شهادت دو مرد، شهادت یک مرد

وابسته

شهادت اقل از چهار مرد به زنا، شهادت اقل از چهار مرد به لواط، شهادت زن، مرد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 461
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 93
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 297
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 134
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 82