پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، شهادت ( گواهی )

اخص

به لحاظ مشهودبه:
شهادت کافر به رؤیت هلال، شهادت کافر به قتل، شهادت کافر به قصاص
به لحاظ نوع کافر:
شهادت باغی، شهادت بدعت گزار، شهادت حربی، شهادت کاهن، شهادت کتابی، شهادت منکر ضروری دین، شهادت ناصبی

وابسته

کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شهادت کافر ( فقه ) به زیرصفحه شهادت کافر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=192