پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت یک عادل

وابسته

ثبوت آیات الهی، شهادت دو عادل به آیات الهی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 192