پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، شهادت یک عادل

وابسته

شهادت دو عادل به وقت نماز، وقت نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 268
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 151، 154