پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شکر ادای نماز، شکر ادای واجب

وابسته

شکر ادای نماز مستحب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (235-237)، 243
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 37