پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، شک ( تردید )

وابسته

ارتداد ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 108