پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شک در تکبیرات نماز، شک در نماز عیدین

وابسته

تکبیرات عیدین

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 171
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 242
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 463
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 371
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 70