پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، شک در خون

وابسته

خون معفو در نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 125
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 529