پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شک در رکعات دو رکعتی، شک در نماز عیدین

وابسته

نماز عیدین

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 314
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 304
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 95