پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شک در قصر و تمام استیجاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شک در قصر و تمام نماز مستاجر علیه

اعم

احکام اجاره، شک در تعیین نماز

وابسته

نماز استیجاری

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 136
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 356