پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شیرخوار

وابسته

ادرار شیرخوار ممسوح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 167