پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، شیر نجس

وابسته

حیوان مرتضع از کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 284