پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صابئین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صابئان، صابئه ( فقه )، صابئون ( فقه )

اعم

کافر حربی

وابسته

جزیه بر صابئون، جهاد با صابئون، ستاره پرست، نکاح با زن صابئی

== منابع ==magshow.php?kind=159

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 293
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 230[۱][۲]
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 173