پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب ترک نماز، صباوت

اخص

صباوت نمازگرار جمعه

وابسته

نماز گزار

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 101
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 12
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 362
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 180
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 2
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 4
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 204، 207، 209، 213
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 209
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 99
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 92
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 2 : صفحه 349
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 552
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 140
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 118