پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، صدقه ( عام )

اخص

صدقه به حربی، صدقه به ذمی، صدقه به ناصبی

وابسته

کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه صدقه به کافر به زیرصفحه صدقه به کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.