پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، صدقه ( عام )

اخص

صدقه نفقه

وابسته

اذن زوج، هبه زوجه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 24 : صفحه 587
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 303
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 147
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 307
  • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 198
  • موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (موسوعه جمال عبدالناصرالفقهیه) جلد 3 : صفحه 541