پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، صفات عبادت

وابسته

احضار صفات نماز، ذات نماز، ریا در صفات نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 188