پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صلح با کفار

اخص

صلح به مبادله زن اسیر

وابسته

کافر حربی

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 3
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 295
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 730
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 613
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 809