پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، صلح در اموال

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 2 : صفحه 250
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 106
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 42