پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، صلوات

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • جلد 4 : صفحه 273
  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع جلد 2 : صفحه 230
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 24
  • کتاب الام جلد 2 : صفحه 263