پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صوت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصوات ( فقه )، صدا

اعم

افعال ( فقه )

اخص

سوت، صوت آلات، صوت انسانی، صوت حیوان، صیحه، موسیقی، نشیش

وابسته

اسمای اصوات، تحریر صوت، تطریب صوت، جنایت بر صوت، دیه صوت، رفع صوت، گرفتگی گلو

منابع

  • غنا, موسیقی جلد 1 : صفحه 392، 685، 712
  • غنا, موسیقی جلد 3 : صفحه 1872
  • نظری به موسیقی : صفحه 200