پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام آب، احکام طهارت، ضرر جانی

وابسته

طهارت با آب

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 343، 353