پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان بالمعنی الاخص

وابسته

خمس ( عمل )، زکات ( عین )، صدقه ( عام )، ضمان از مدیون، ضمان حق شرعی، فقیر ( فقه )، مظالم

منابع

  • الفقه جلد 51 : صفحه 159، 162
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 186، 190
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 298، 329، 331
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 251، 272، 275