پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان کافر

وابسته

کافر حربی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (420-421)