پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مالیات اراضی خراجی

وابسته

زمین رها شده کفار، کافر ( فقه )

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 123
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 176