پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طلاق ( فقه )

وابسته

زندانی ( فقه )، طلاق غایب ( فقه )

منابع

  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 297
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 415