پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط طهارت با آب، طهارت از خبث ( فقه )

اخص

طهارت آب راکد
به لحاظ طهارت:
طهارت آب غسل، طهارت آب وضو
به لحاظ نوع آب:
طهارت آب جاری، طهارت آب چاه، طهارت آب قلیل، طهارت آب کُر، طهارت آب مضاف

وابسته

آب، آب زباله شهری، اطلاق آب، تغیر آب به غیر نجاست، تغیر آب به نجاست، شک در تغییر آب به نجاست، نجاست آب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت آب به زیرصفحه طهارت آب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 244
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 279
  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 63
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 14، 126
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 133
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 165
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 186
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 13