پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط وضو، طهارت آب

وابسته

آب وضو، شک در طهارت، طهارت آب غسل، وضو با آب ملاقی کافر، وضو با آب نجس، وضو با نیم خورده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 26
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 253
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 403