پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، طهارت آب چاه

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 82
  • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 426