پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت از حدث ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رفع حدث، طهارت حدثی ( فقه )، طهارت حکمی

اعم

طهارت ( فقه )

اخص

طهارت دائم الحدث، طهارت در مکان غصبی
به لحاظ افعال:
طهارت دفن کننده میت، طهارت قبل از خواب، طهارت هنگام زفاف
به لحاظ حدث:
طهارت از حیض، طهارت از نفاس
به لحاظ ظرف:
طهارت از ظرف طلا، طهارت از ظرف غصبی، طهارت از ظرف نقره، طهارت در ظرف غصبی
به لحاظ کیفیت انجام:
طهارت ارتماسی، طهارت ترتیبی
به لحاظ نوع:
تیمم ( فقه )، طُهْر، غُسل، وضو ( فقه )

وابسته

اخلال در طهارت حدثی، تقدیم استنجا، جستجوی طهور، حدث، طهارت از خبث ( فقه )، طهارت در طواف، نماز میت بدون طهارت، نیت طهارت از حدث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت از حدث ( فقه ) به زیرصفحه طهارت از حدث ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 1 : صفحه 39
 • اشارة السبق الی معرفة الحق : صفحه 66
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 246
 • بدایع الصنائع جلد 1 : صفحه 3
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 430
 • تحفة الفقهاء جلد 1 : صفحه 7
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 188
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 269
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 1 : صفحه 9
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 372
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 180
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 1 : صفحه 79
 • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 40، 44