پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

باطن اشیای قابل نفوذ، طهارت اشیای غیر قابل نفوذ

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 126
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 183