پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت اضطراری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طهارت ضروری

اعم

طهارت ( فقه )

وابسته

طهارت اختیاری