پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

آب مطلق، طهارت با آب مضاف

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 120