پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

آب مملوک

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 253
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 119
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 120
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 39