پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

طهارت با آب متنجس

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 253
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 120