پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

اخص

طهارت با آب باران، طهارت با آب جاری، طهارت با آب کُر

وابسته

آب کثیر، طهارت با آب قلیل

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 10
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 39