پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت ( فقه )

اخص

طهارت با برف، طهارت با مسح، غسل با یخ
به لحاظ مطهرات:
طهارت با آتش، طهارت با استحاله، طهارت با استهلاک، طهارت با اسلام، طهارت با خورشید، طهارت با زمین

وابسته

طهارت با آب، طواف با طهارت اضطراری

منابع

 • اشارة السبق الی معرفة الحق : صفحه 74
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 460
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 49
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 68، 184
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 73
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 397
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 153
 • فقه الصادق (ع) جلد 3 : صفحه 9
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 177
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 183
 • کتاب الطهارة جلد 1 : صفحه 130
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 65
 • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 175