پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت تبعی

وابسته

فرزند کافر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 131
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 299