پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت ( فقه )، مستحبات سجده تلاوت

وابسته

سجده تلاوت، سجده تلاوت بدون طهارت، سجده تلاوت محدث

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 178
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 313
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 225، 228
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 422، 424
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 32، 33